DI-rapport viser behov for ny erhvervspolitik

Frederiksberg Rådhustårn

Ny rapport fra Dansk Industri giver anledning til at overveje, om Frederiksberg Kommunes erhvervspolitik er den rigtige. Frederiksberg fik således en blandet bedømmelse af kommunens arbejde med den lokale erhvervsudvikling, da DI for nylig udgav sin årlige rapport ”Lokalt erhvervsklima” – en slags karakterbog for indsatsen i de forskellige kommuner.

Frederiksberg bedømmes til at være Danmarks 44. bedste erhvervskommune – en lille fremgang fra sidste års 46. plads. Undersøgelsen, der er baseret på svar fra lokale virksomheder, giver Frederiksberg en bedømmelse inden for 11 kategorier, og specielt på områderne infrastruktur/transport, velfærdsydelser og generelle vilkår for erhvervslivet ligger vi godt. Her vurderes vi til at være nummer henholdsvis 3, 13 og 17 blandt landets kommuner.

Men på afgørende felter er der meget lidt eller slet ingen fremgang at spore. Det gælder dialogen med erhvervslivet, kommunens sagsbehandling og dens hensyntagen til erhvervsdrivende i byplanlægningen, hvor vi havner på pladserne som nummer henholdsvis 66, 82 og 86. Mange har oplevet, at Frederiksberg ikke er tilstrækkelig erhvervsvenlig på områder som gebyrer for byggesagsbehandling, bestemmelser for butikkers skiltning eller kommunens indkøb af håndværkerarbejde.

Frederiksberg fik for tre år siden en erhvervsstrategi, der snart skal fornys. Den hidtidige strategi har i høj grad haft karakter af en arbejdsplan for forvaltningens indsats. DI’s rapport viser et behov for, at den nye strategi i højere grad skal være ”erhvervslivets strategi”, hvor der bliver lyttet i forvaltningen til virksomhedernes ønsker. Og ikke som den hidtidige strategi, hvor det nærmest har fungeret omvendt.

Frederiksberg rummer store muligheder med vores aktive handelsliv og som et af de steder i Danmark med flest iværksættere. Det eneste, vi faktisk mangler, er en sammenhængende vision og strategi fra kommunen for vores erhvervsliv.

Hvad skal vi bruge Frederiksberg Hospital til?

Frederiksberg Hospital

Hvad er det vigtigste spørgsmål i forbindelse med novembers kommunalvalg på Frederiksberg?

Efter min mening er det den fremtidige anvendelse af Frederiksberg Hospital.

Om få år slutter en æra på Frederiksberg, når vores over 110 år gamle hospital lukker og flytter aktiviteterne til Bispebjerg. I den kommende valgperiode (2018-2021) bliver det besluttet, hvad vi fremover skal bruge hospitalsområdet til.

På Frederiksberg udgør vores hospital nærmest en hel bydel med mange, forskelligartede bygninger og grønne områder. Region Hovedstaden, der ejer området, ønsker at sælge Frederiksberg Hospital, på nær de lokaler der skal rumme et psykiatrisk center. Det ligger næppe i kortene, at Frederiksberg Kommune skal købe de mange bygninger, men kommunen har indflydelse på deres anvendelse ved at stille specifikke krav i lokalplaner. Hospitalsområdets fremtid bliver således kommunens vigtigste byudviklingsprojekt i de kommende år.

Jeg mener, at stedet for at lade en ejendomsudvikler omdanne Frederiksberg Hospital til ejerboliger kunne området bruges til udvikle nogle af de faciliteter, vi behøver for at gøre Frederiksberg til et endnu bedre sted. Det kunne være et iværksætterhus med et inspirerende miljø for nye virksomheder eller det kunne være et sundhedshus for læger, tandlæger, speciallæger, fysioterapeuter og andre erhvervsdrivende inden for sund livsstil. Det kunne være ungdomsboliger, ældreboliger, sportsfaciliteter eller noget helt andet.

Mulighederne er mange, men det allervigtigste, synes jeg, er faktisk, at hospitalsområdets fremtid bliver en beslutningsproces, hvor forskellige gode kræfter bliver inddraget mest muligt. Og hvor det ikke i for høj grad bliver et kommunalt projekt, men borgernes, foreningernes og erhvervslivets projekt.