Mette Frederiksen vil brandbeskatte boligejere på Frederiksberg

Før jul indledte Socialdemokratiet med Mette Frederiksen i spidsen et alvorligt angreb på danske boligejere.

Mette Frederiksen foreslog at hæve boligskatterne på alle boliger med en værdi over tre mio. kr. Forslaget kom som en stor overraskelse for mig. Jeg troede nemlig, at Socialdemokratiet ønskede tryghed og forudsigelighed i den enkelte families økonomi. Jeg hører også vores lokale Socialdemokrater anerkende problemet med den høje grundskyld. De henviser dog til, at problemet skal løses på Christiansborg, men det må de have glemt at sige til partikammeraterne på Borgen.

Helt konkret har Socialdemokratiet nemlig foreslået, at al ejendomsværdi over tre millioner kr. skal beskattes med 1,8 pct. Forslaget skal selvfølgelig ses i lyset af de nye ejendomsvurderinger, som vil betyde, at rigtigt mange boliger – særligt omkring de større byer – vil få en højere ejendomsvurdering. Ja her på Frederiksberg er der næppe boliger, der vil blive vurderet under tre millioner kr.

Mette Frederiksen vil dermed sende en kæmpe ekstraregning til en stor gruppe boligejere. Ifølge Nordea vil det ramme mellem 100.000 og 150.000 boliger i Danmark. Eksempelvis vil en husejer i et hus til 5 mio. kr. skulle betale en ejendomsværdiskat på 12.000 kr. ekstra om året. Det vil ramme helt almindelige danskere, børnefamilier og pensionister. Det er altså ikke rimeligt, og det skaber utryghed.

I Venstre mener vi det derimod, når vi siger, at vi ønsker tryghed om boligejernes økonomi. Derfor besluttede vi også at fastfryse grundskylden i kroner og øre i både 2016 og 2017. Og når den nye trekløverregering præsenterer et opdateret boligskatteudspil, vil ambitionen igen være at skabe mest mulig tryghed. Det gælder for ALLE boligejere.

(Jan E. Jørgensen er folketingsmedlem (V) og rådmand på Frederiksberg)

Flot fremgang i den frederiksbergske folkeskole

Nye nøgletal fra Kommunerens Landsforening (KL) viser, at de politiske prioriteringer for folkeskolen i Frederiksberg Kommune slår igennem.

Elevernes faglige resultater ved afgangsprøverne i sommer ligger 0,5 procentpoint over resultaterne fra sommeren 2015. Karakter­gen­nemsnittet på Frederiksberg er vokset.

På Frederiksberg undervises eleverne oftere af en lærer med linjefagskompetence set i forhold til landsgennemsnittet, og det er fortsat et område vi skal have fokus på.

I Undervisningsudvalget har vi de senere år haft fokus på overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og det begynder nu at vise resultater. På Frederiksberg stiger andelen af unge, der 9 måneder efter folkeskolen er i gang med en ungdoms­uddan­nel­se. Også lærernes fravær er for nedadgående.

En vigtig drivkraft bag de faglige resultater og overgangen til ungdomsuddan­nel­serne, er stabilitet i undervisningen. Derfor er det utrolig positivt, at Frederiksberg Kommunes fokus på nedbringelse af sygefraværet, viser så flotte resultater. Med bud­get 2017 har vi vedtaget en incitamentsordning, der belønner skoler der nedbringer lærer­fraværet yderligere og understøtter et fortsat fald i lærernes fravær.

Som formand for Undervisningsudvalget er jeg utrolig glad for, at KL’s nye nøgletal viser, at vores politiske prioriteter skaber grundlag for, at den flotte fremgang for den frederiks­bergske folkeskole fortsætter.