Generalforsamling

Generalforsamling i Venstre Frederiksberg

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 i La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold.
 4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber.
 5. Behandling af indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen vedr. procedurer i forbindelse med kommunalvalget i 2021: Valgprogram:
  Bestyrelsen udarbejder et valgprogram, der forelægges til vedtagelse på generalforsamlingen i 2021. Bestyrelsen vil via medlemsarrangementer inddrage medlemmerne i valgprogrammets tilblivelse. Opstilling, m.m.
  Venstre Frederiksberg opstiller kandidater til kommunalvalget 2021 på én kandidatliste. Opstillingen foregår på opstillingsmøde, der holdes inden udgangen af april måned 2021. Bestyrelsen bemyndiges til at tilrettelægge opstillingsmødet, samt til at opstille yderligere kandidater efter opstillingsmødet. Disse kandidater placeres på opstillingslisten efter de kandidater, der er opstillet på opstillingsmødet. Venstres kandidater opstilles sideordnet. Formanden for Venstre Frederiksberg bemyndiges til, sammen med Venstres politiske leder på rådhuset, at indgå valgforbund.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne.
 10. Valg af kandidatbestyrelser.
 11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne.
 12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen.
 13. Valg af to revisorer og suppleanter
 14. Valg af delegerede til landsmødet.
 15. Eventuelt.

Opstilling af folketingskandidater:

I forlængelse af generalforsamlingen gennemfører de to kredsorganisationer opstilling af folketingskandidat efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Opstilling af folketingskandidat.
 3. Eventuelt.

Venstre vil ikke lukke skovbørnehaver

Venstre på Frederiksberg er gået over kommunegrænsen til partifællerne på Københavns Rådhus, og sammen har de fundet en løsning på problemet med for få børn på Frederiksberg til for mange pladser i daginstitutionerne.

Venstres viceborgmester Jan E. Jørgensen forklarer løsningen på denne måde: ”Københavns kommune har det stik modsatte problem – de har for mange børn til for få pladser – så hvis de nu fik passet nogle af deres børn på Frederiksberg i stedet for dyre, midlertidige pavillonløsninger, så kan vi løse to problemer på én gang. Vi behøver ikke lukke en eneste skovbørnehave – og København kan slippe for at bruge en masse penge på dårlige lappeløsninger. Vinderne bliver børnene og deres forældre.”

Ifølge næstformanden i børne- og ungdomsudvalget på Københavns Rådhus, Jens Kristian Lütken fra Venstre, så skal københavnerne stille pavilloner op til hele 91 daginstitutionsgrupper – de 52 skal etableres allerede inden udgangen af 2018.

Frederiksberg har en overkapacitet på ca. 450 pladser, men Københavns Kommune mangler endnu flere pladser, så regnestykket går op. Forslaget fra Venstre i København og Frederiksberg går i al sin enkelhed ud på, at Frederiksberg åbner sine ventelister for børn fra andre kommuner, og at de to kommuner sammen gør opmærksom på, at man kan få passet sit barn på Frederiksberg, selv om man bor i Københavns kommune. Det kan eksempelvis ske via pladsanvisningen i København.

”Vores daginstitutioner er mindst lige så gode som dem i København – og samtidig er de lidt billigere – så jeg er slet ikke bekymret for, at vi vil kunne få fyldt de tomme pladser op med nogle søde børn fra København. Samtidig skal man huske, at vi inden for en kortere årrække får brug for flere pladser igen, når der åbner op til 700 boliger på hospitalsgrunden. Det skulle være mærkeligt, om de ikke også får børn”, slutter Jan E. Jørgensen.

Generalforsamling 2017

Venstre Frederiksberg holder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30
i La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
a. Behandling af forslag til valgprogram for Venstre til kommunalvalget
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne
10. Valg af kandidatbestyrelser
11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne
12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen
13. Valg af to revisorer og suppleanter
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes der opstillingsmøde af en kandidat for Frederiksberg kommune til Venstres liste til regionsvalget.

Venstres politiske ordfører, Jacob Ellemann-Jensen gæster generalforsamlingen og kommer med et aktuelt politisk oplæg.

Pin It on Pinterest