Generalforsamling 2017

Venstre Frederiksberg holder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30
i La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
a. Behandling af forslag til valgprogram for Venstre til kommunalvalget
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne
10. Valg af kandidatbestyrelser
11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne
12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen
13. Valg af to revisorer og suppleanter
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes der opstillingsmøde af en kandidat for Frederiksberg kommune til Venstres liste til regionsvalget.

Venstres politiske ordfører, Jacob Ellemann-Jensen gæster generalforsamlingen og kommer med et aktuelt politisk oplæg.

Flot fremgang i den frederiksbergske folkeskole

Nye nøgletal fra Kommunerens Landsforening (KL) viser, at de politiske prioriteringer for folkeskolen i Frederiksberg Kommune slår igennem.

Elevernes faglige resultater ved afgangsprøverne i sommer ligger 0,5 procentpoint over resultaterne fra sommeren 2015. Karakter­gen­nemsnittet på Frederiksberg er vokset.

På Frederiksberg undervises eleverne oftere af en lærer med linjefagskompetence set i forhold til landsgennemsnittet, og det er fortsat et område vi skal have fokus på.

I Undervisningsudvalget har vi de senere år haft fokus på overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og det begynder nu at vise resultater. På Frederiksberg stiger andelen af unge, der 9 måneder efter folkeskolen er i gang med en ungdoms­uddan­nel­se. Også lærernes fravær er for nedadgående.

En vigtig drivkraft bag de faglige resultater og overgangen til ungdomsuddan­nel­serne, er stabilitet i undervisningen. Derfor er det utrolig positivt, at Frederiksberg Kommunes fokus på nedbringelse af sygefraværet, viser så flotte resultater. Med bud­get 2017 har vi vedtaget en incitamentsordning, der belønner skoler der nedbringer lærer­fraværet yderligere og understøtter et fortsat fald i lærernes fravær.

Som formand for Undervisningsudvalget er jeg utrolig glad for, at KL’s nye nøgletal viser, at vores politiske prioriteter skaber grundlag for, at den flotte fremgang for den frederiks­bergske folkeskole fortsætter.

 

Nytårskur 2017

Traditionen tro holder Venstre Frederiksberg nytårskur. Alle medlemmer med familie og venner er velkomne i Medborgerhuset/Biblioteket på Danasvej 30 B, 1910 Frederiksberg C. den 5. januar 2017 klokken 19.00 til 21.00

Venstre: Vi sænker grundskylden for tredje år i træk

Grundskylden bliver sænket – for tredje år i træk. Det er den vigtigste sejr for Venstre i dette års budget. Og selvom venstrefløjen forsøger at bilde borgerne noget andet ind, så kan vi sænke grundskylden uden, at det på nogen måde går ud over den kommunale service. Vi bruger nemlig alle de penge på service og anlæg, som vi må, i forhold til aftalen mellem staten og KL.

Samtidig beholder vi Danmarks næstlaveste skatteprocent.

Venstres Malene Barkhus er formand for det vigtige undervisningsudvalg, og skolerne har fået tilført to en halv million kr. ekstra, som kan bruges der, hvor den enkelte skole mener, at behovet er størst. Der ud over kan hver skole få tildelt 100.000 kr., hvis det lykkes at nedbringe sygefraværet.

Malene Barkhus udtaler i den anledning: ”Det er ingen hemmelighed, at vi ikke har været enige med De Konservative og Enhedslisten, som gerne vil have en kortere skoledag og fjerne den understøttende undervisning. Nu lægger vi beslutningen helt ud til skolerne – de kan vælge at bruge penge på færre timer, men til gengæld mere SFO og to-lærerordninger – eller de kan bruge pengene på noget helt andet. Det er en god salomonisk løsning på en grundlæggende uenighed mellem partierne i kommunalbestyrelsen.”  Der er også sat penge af til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse på skolerne, hvor der ifølge Venstre er behov for maling på mange gange og i mange klasseværelser.

Samtidigt har Venstre fået sat penge til at udføre den anti-radikaliseringsplan, som partiet tidligere har taget initiativ til. ”Desværre er der – også her på Frederiksberg – unge mennesker, som er faldet for den modbydelige propaganda fra Islamisk Stat. Det er meget vigtigt, at vi bliver bedre til at spotte de unge, der er i farezonen, før det er for sent,” siger Venstres politiske ordfører Jan E. Jørgensen.

I budgettet er der også plads til små, nye projekter, som eksempelvis en idé fra Venstres Margit Ørsted om at plante 50.000 blomsterløg om året – gerne i samarbejde med frivillige.

På By- og Miljøområdet, hvor det er Venstres Jan E. Jørgensen, der sidder på formandsstolen, er det først og fremmest de mange nye parkeringspladser, der springer i øjnene. ”Vi fik på mit initiativ lavet en kortlægning af, hvor der kunne laves ekstra parkeringspladser på veje og alléer – og der blev fundet ikke mindre end 1.600 pladser. Nu bliver der også sat penge af til at få planerne ført ud i livet,” siger han. Derudover kommer der en parkeringskælder ved Langelands Plads.

Pin It on Pinterest