Venstre: Vi sænker grundskylden for tredje år i træk

Grundskylden bliver sænket – for tredje år i træk. Det er den vigtigste sejr for Venstre i dette års budget. Og selvom venstrefløjen forsøger at bilde borgerne noget andet ind, så kan vi sænke grundskylden uden, at det på nogen måde går ud over den kommunale service. Vi bruger nemlig alle de penge på service og anlæg, som vi må, i forhold til aftalen mellem staten og KL.

Samtidig beholder vi Danmarks næstlaveste skatteprocent.

Venstres Malene Barkhus er formand for det vigtige undervisningsudvalg, og skolerne har fået tilført to en halv million kr. ekstra, som kan bruges der, hvor den enkelte skole mener, at behovet er størst. Der ud over kan hver skole få tildelt 100.000 kr., hvis det lykkes at nedbringe sygefraværet.

Malene Barkhus udtaler i den anledning: ”Det er ingen hemmelighed, at vi ikke har været enige med De Konservative og Enhedslisten, som gerne vil have en kortere skoledag og fjerne den understøttende undervisning. Nu lægger vi beslutningen helt ud til skolerne – de kan vælge at bruge penge på færre timer, men til gengæld mere SFO og to-lærerordninger – eller de kan bruge pengene på noget helt andet. Det er en god salomonisk løsning på en grundlæggende uenighed mellem partierne i kommunalbestyrelsen.”  Der er også sat penge af til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse på skolerne, hvor der ifølge Venstre er behov for maling på mange gange og i mange klasseværelser.

Samtidigt har Venstre fået sat penge til at udføre den anti-radikaliseringsplan, som partiet tidligere har taget initiativ til. ”Desværre er der – også her på Frederiksberg – unge mennesker, som er faldet for den modbydelige propaganda fra Islamisk Stat. Det er meget vigtigt, at vi bliver bedre til at spotte de unge, der er i farezonen, før det er for sent,” siger Venstres politiske ordfører Jan E. Jørgensen.

I budgettet er der også plads til små, nye projekter, som eksempelvis en idé fra Venstres Margit Ørsted om at plante 50.000 blomsterløg om året – gerne i samarbejde med frivillige.

På By- og Miljøområdet, hvor det er Venstres Jan E. Jørgensen, der sidder på formandsstolen, er det først og fremmest de mange nye parkeringspladser, der springer i øjnene. ”Vi fik på mit initiativ lavet en kortlægning af, hvor der kunne laves ekstra parkeringspladser på veje og alléer – og der blev fundet ikke mindre end 1.600 pladser. Nu bliver der også sat penge af til at få planerne ført ud i livet,” siger han. Derudover kommer der en parkeringskælder ved Langelands Plads.

Lars Løkke cyklede Priden

Prime minister Lars Løkke Rasmussen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (th) og Lai Christian Balsig, VU Frederiksberg og Pridens bestyrelse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre, elsker at cykle, og Priden 2016 var ikke en undtagelse. Mens stort set alle gik eller dansede på vogne, så cyklede statsministeren hele vejen, stille og roligt på en ladcykel i Venstre Frederiksbergs gruppe nummer 98 i årets optog.

Årets Pride var den største nogensinde med 35.000 deltagere i selve optoget, der lagde ud fra rådhuspladsen på Frederiksberg og via Frederiksberg og Vesterbro sluttede i et kæmpebrag af en koncert og gadefest på og omkring rådhuspladsen i København.

Prime minister Lars Løkke Rasmussen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Jan E. Jørgensen bliver EU ordfører

Jan E. Jørgensen, Frederiksberg, bliver ny EU-ordfører for Venstre. Posten er blevet ledig, fordi Morten Løkkegaard er rykket til Europaparlamentet. Samtidig betyder rokaden, at Jan E. ikke længere er social-og indenrigsordfører. Den post overtages af Carl Holst.

– Jeg er meget tilfreds med konstitueringen. EU-politikken fylder mere og mere, og behovet for europæiske løsninger er kun blevet større. Derfor er jeg glad og tryg ved, at Jan E. Jørgensen nu står i spidsen på et meget vigtigt område, siger Venstres gruppeformand Søren Gade.

”Posten er vel nok den vigtigste lige nu, hvor EU står over for en historisk stor flygtningekrise, som vi skal løse i fællesskab. De lette løsningers vagtparade giver jeg ikke så meget for: Luk Grimhøj – Luk Grænserne – Luk EU… Så opgaven er kæmpestor, men jeg ser meget frem til den nye udfordring”, siger Jan E. Jørgensen til Lokalavisen Frederiksberg i anledning af den nye post, som i Venstre betragtes som en forfremmelse – selv om ordførerposterne ikke officielt er rangeret i forhold til hinanden.

Venstres nye EU-ordfører har allerede fået sin ilddåb. Tirsdag aften tilbragte han i Folketingssalen, hvor to store folketingsdebatter blev afviklet om henholdsvis konsekvenserne af folkeafstemningen 3. december om retsforbeholdet og om Storbritanniens reformønsker til EU.

– De to store spørgsmål viser, at EU står i en skæbnestund, hvor der sættes spørgsmålstegn ved Danmarks fortsatte tilknytning til EU fra forskellig side, siger Jan E. Jørgensen.

Det lykkedes dog at få begge sager landet uden yderligere splittelse i Folketinget. Den første forespørgselsdebat blev afsluttet med en fælles vedtagelse fra alle Folketingets partier – på nær Enhedslisten.

Den anden debat endte med en fælles beslutning fra alle partier på nær Enhedslisten, LA og Dansk Folkeparti. I teksten udtrykkes der håb om, at briterne stemmer ja til fortsat medlemskab af EU. ”Vi ser på mange måder ens på samarbejdet i EU – Danmark og Storbritannien. Samtidig vil et ja betyde, at Danmark får mulighed for at sætte børnepengene til arbejdstagere fra andre EU-lande ned, så udgifterne svarer til udgifterne i det pågældende land. Det vil spare Danmark for ca. 50 millioner kr. årligt, men først og fremmest opfattes det jo som helt urimeligt, at man kan hæve høje børnepenge i Danmark til børn for eksempel i Polen, hvor leveomkostningerne er væsentligt lavere end i Danmark” – fortsætter Jan E. Jørgensen.

En aftale om fortsat medlemskab af Europol skal være på plads den 1. maj 2017. Briterne stemmer om deres aftale den 23. juni 2016 – så der er vigtige sager på dagsordenen for Venstre Frederiksbergs folketingsmedlem Jan E. Jørgensen.

Pin It on Pinterest