Generalforsamling 2017

Venstre Frederiksberg holder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30
i La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
a. Behandling af forslag til valgprogram for Venstre til kommunalvalget
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne
10. Valg af kandidatbestyrelser
11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne
12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen
13. Valg af to revisorer og suppleanter
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes der opstillingsmøde af en kandidat for Frederiksberg kommune til Venstres liste til regionsvalget.

Venstres politiske ordfører, Jacob Ellemann-Jensen gæster generalforsamlingen og kommer med et aktuelt politisk oplæg.

Nytårskur 2017

Traditionen tro holder Venstre Frederiksberg nytårskur. Alle medlemmer med familie og venner er velkomne i Medborgerhuset/Biblioteket på Danasvej 30 B, 1910 Frederiksberg C. den 5. januar 2017 klokken 19.00 til 21.00

Folketingets åbningsdebat

Venstre på Frederiksberg inviterer medlemmer og pårørende på Frederiksberg og i København til åbningsdebat i Folketinget.

Orientering om Frederiksbergs budget 2017: Formand for Undervisningsudvalget Malene Barkhus orienterer om Frederiksberg Kommunes budget for 2017.

Landspolitisk orientering: MF Jan E. Jørgensen giver en orientering om den landspolitiske situation

Som afslutning på aftenen er der mulighed for at overvære åbningsdebatten i Folketingssalen

Sted: Christiansborg besøgsindgangen.

Tid: Torsdag den 6. oktober kl. 19.15 præcis.

Tilmelding: senest tirsdag den 4. oktober til h-jens@outlook.dk eller på tlf. 22448155.

Der serveres kaffe og kage til mødet.

På gensyn Venstre på Frederiksberg

Lars Løkke cyklede Priden

Prime minister Lars Løkke Rasmussen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (th) og Lai Christian Balsig, VU Frederiksberg og Pridens bestyrelse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre, elsker at cykle, og Priden 2016 var ikke en undtagelse. Mens stort set alle gik eller dansede på vogne, så cyklede statsministeren hele vejen, stille og roligt på en ladcykel i Venstre Frederiksbergs gruppe nummer 98 i årets optog.

Årets Pride var den største nogensinde med 35.000 deltagere i selve optoget, der lagde ud fra rådhuspladsen på Frederiksberg og via Frederiksberg og Vesterbro sluttede i et kæmpebrag af en koncert og gadefest på og omkring rådhuspladsen i København.

Prime minister Lars Løkke Rasmussen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Pin It on Pinterest