Generalforsamling

Generalforsamling i Venstre Frederiksberg

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 i La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold.
 4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber.
 5. Behandling af indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen vedr. procedurer i forbindelse med kommunalvalget i 2021: Valgprogram:
  Bestyrelsen udarbejder et valgprogram, der forelægges til vedtagelse på generalforsamlingen i 2021. Bestyrelsen vil via medlemsarrangementer inddrage medlemmerne i valgprogrammets tilblivelse. Opstilling, m.m.
  Venstre Frederiksberg opstiller kandidater til kommunalvalget 2021 på én kandidatliste. Opstillingen foregår på opstillingsmøde, der holdes inden udgangen af april måned 2021. Bestyrelsen bemyndiges til at tilrettelægge opstillingsmødet, samt til at opstille yderligere kandidater efter opstillingsmødet. Disse kandidater placeres på opstillingslisten efter de kandidater, der er opstillet på opstillingsmødet. Venstres kandidater opstilles sideordnet. Formanden for Venstre Frederiksberg bemyndiges til, sammen med Venstres politiske leder på rådhuset, at indgå valgforbund.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne.
 10. Valg af kandidatbestyrelser.
 11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne.
 12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen.
 13. Valg af to revisorer og suppleanter
 14. Valg af delegerede til landsmødet.
 15. Eventuelt.

Opstilling af folketingskandidater:

I forlængelse af generalforsamlingen gennemfører de to kredsorganisationer opstilling af folketingskandidat efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Opstilling af folketingskandidat.
 3. Eventuelt.

Generalforsamling 2017

Venstre Frederiksberg holder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 21. februar kl. 19.30
i La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
a. Behandling af forslag til valgprogram for Venstre til kommunalvalget
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne
10. Valg af kandidatbestyrelser
11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne
12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen
13. Valg af to revisorer og suppleanter
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen afholdes der opstillingsmøde af en kandidat for Frederiksberg kommune til Venstres liste til regionsvalget.

Venstres politiske ordfører, Jacob Ellemann-Jensen gæster generalforsamlingen og kommer med et aktuelt politisk oplæg.

Nytårskur 2017

Traditionen tro holder Venstre Frederiksberg nytårskur. Alle medlemmer med familie og venner er velkomne i Medborgerhuset/Biblioteket på Danasvej 30 B, 1910 Frederiksberg C. den 5. januar 2017 klokken 19.00 til 21.00

Folketingets åbningsdebat

Venstre på Frederiksberg inviterer medlemmer og pårørende på Frederiksberg og i København til åbningsdebat i Folketinget.

Orientering om Frederiksbergs budget 2017: Formand for Undervisningsudvalget Malene Barkhus orienterer om Frederiksberg Kommunes budget for 2017.

Landspolitisk orientering: MF Jan E. Jørgensen giver en orientering om den landspolitiske situation

Som afslutning på aftenen er der mulighed for at overvære åbningsdebatten i Folketingssalen

Sted: Christiansborg besøgsindgangen.

Tid: Torsdag den 6. oktober kl. 19.15 præcis.

Tilmelding: senest tirsdag den 4. oktober til h-jens@outlook.dk eller på tlf. 22448155.

Der serveres kaffe og kage til mødet.

På gensyn Venstre på Frederiksberg

Pin It on Pinterest