Lars Løkke cyklede Priden

Prime minister Lars Løkke Rasmussen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (th) og Lai Christian Balsig, VU Frederiksberg og Pridens bestyrelse

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Venstre, elsker at cykle, og Priden 2016 var ikke en undtagelse. Mens stort set alle gik eller dansede på vogne, så cyklede statsministeren hele vejen, stille og roligt på en ladcykel i Venstre Frederiksbergs gruppe nummer 98 i årets optog.

Årets Pride var den største nogensinde med 35.000 deltagere i selve optoget, der lagde ud fra rådhuspladsen på Frederiksberg og via Frederiksberg og Vesterbro sluttede i et kæmpebrag af en koncert og gadefest på og omkring rådhuspladsen i København.

Prime minister Lars Løkke Rasmussen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen

V-konference: Brug for forenkling af iværksætternes vilkår

Frederiksberg er et af de steder i Danmark med flest iværksættere, og skal vi fortsat stå stærkt, er der først og fremmest én ting, der tæller. Det offentlige skal i gang med at luge ud i junglen af indviklede regler og bestemmelser, som nye virksomheder mødes med. Sådan lød budskabet fra et udsnit af Frederiksbergs iværksættere, der den 8. april var mødt op til erhvervskonference i Venstre.

På konferencen kunne erhvervsminister Troels Lund Poulsen fortælle, at regeringen har gjort det til en mærkesag at afskaffe overflødige regler, som virksomheder alligevel skal overholde.

Også på Frederiksberg er det tid til regelforenkling. Jan E. Jørgensen, formand for kommunalbestyrelsens by- og miljøudvalg, lagde således op til, at iværksættere og virksomheder skal give lyd fra sig, når de oplever urimeligheder.

Nye virksomheder skal forholde sig til et utal af statslige regler. Det drejer sig om skatte- og selskabsregler, miljø, fødevarekontrol, arbejdsmiljø med videre. Men også på Frederiksberg reguleres der, med bestemmelser om alt fra lokalplaner og skiltning over erhvervsparkering til byggetilladelser og erhvervsaffald. Rækken er uendelig.

På konferencen var der forståelse for, at vi på den ene side skal have nogle fælles spilleregler. På den anden side oplever mange omfanget så omfattende, at det hæmmer udviklingen og at selv det offentlige har svært ved at hitte rundt i reglerne. Og iværksættere starter først og fremmest op, fordi de brænder for en idé, ikke fordi de er eksperter i offentlig forvaltning.

Blandt de andre temaer, der blev diskuteret, var iværksætteres adgang til startkapital, netværk mellem nye virksomheder og behovet for egnede erhvervslokaler på Frederiksberg.

Jan E. Jørgensen bliver EU ordfører

Jan E. Jørgensen, Frederiksberg, bliver ny EU-ordfører for Venstre. Posten er blevet ledig, fordi Morten Løkkegaard er rykket til Europaparlamentet. Samtidig betyder rokaden, at Jan E. ikke længere er social-og indenrigsordfører. Den post overtages af Carl Holst.

– Jeg er meget tilfreds med konstitueringen. EU-politikken fylder mere og mere, og behovet for europæiske løsninger er kun blevet større. Derfor er jeg glad og tryg ved, at Jan E. Jørgensen nu står i spidsen på et meget vigtigt område, siger Venstres gruppeformand Søren Gade.

”Posten er vel nok den vigtigste lige nu, hvor EU står over for en historisk stor flygtningekrise, som vi skal løse i fællesskab. De lette løsningers vagtparade giver jeg ikke så meget for: Luk Grimhøj – Luk Grænserne – Luk EU… Så opgaven er kæmpestor, men jeg ser meget frem til den nye udfordring”, siger Jan E. Jørgensen til Lokalavisen Frederiksberg i anledning af den nye post, som i Venstre betragtes som en forfremmelse – selv om ordførerposterne ikke officielt er rangeret i forhold til hinanden.

Venstres nye EU-ordfører har allerede fået sin ilddåb. Tirsdag aften tilbragte han i Folketingssalen, hvor to store folketingsdebatter blev afviklet om henholdsvis konsekvenserne af folkeafstemningen 3. december om retsforbeholdet og om Storbritanniens reformønsker til EU.

– De to store spørgsmål viser, at EU står i en skæbnestund, hvor der sættes spørgsmålstegn ved Danmarks fortsatte tilknytning til EU fra forskellig side, siger Jan E. Jørgensen.

Det lykkedes dog at få begge sager landet uden yderligere splittelse i Folketinget. Den første forespørgselsdebat blev afsluttet med en fælles vedtagelse fra alle Folketingets partier – på nær Enhedslisten.

Den anden debat endte med en fælles beslutning fra alle partier på nær Enhedslisten, LA og Dansk Folkeparti. I teksten udtrykkes der håb om, at briterne stemmer ja til fortsat medlemskab af EU. ”Vi ser på mange måder ens på samarbejdet i EU – Danmark og Storbritannien. Samtidig vil et ja betyde, at Danmark får mulighed for at sætte børnepengene til arbejdstagere fra andre EU-lande ned, så udgifterne svarer til udgifterne i det pågældende land. Det vil spare Danmark for ca. 50 millioner kr. årligt, men først og fremmest opfattes det jo som helt urimeligt, at man kan hæve høje børnepenge i Danmark til børn for eksempel i Polen, hvor leveomkostningerne er væsentligt lavere end i Danmark” – fortsætter Jan E. Jørgensen.

En aftale om fortsat medlemskab af Europol skal være på plads den 1. maj 2017. Briterne stemmer om deres aftale den 23. juni 2016 – så der er vigtige sager på dagsordenen for Venstre Frederiksbergs folketingsmedlem Jan E. Jørgensen.

Generalforsamling og opstillingsmøder

Den årlige generalforsamling i Venstre, Frederiksberg holdes tirsdag den 23. februar kl. 19.00 på La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag. Herunder behandling af forslag fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af foreningens aktiviteter op mod kommunalvalg 2017.
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne
10. Valg af kandidatbestyrelser
11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne
12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen
13. Valg af to revisorer og suppleanter
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt

Opstillingsmøder

I forbindelse med generalforsamlingen holder de to kredsorganisationer opstillingsmøder.
For begge kredse er dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Præsentation af kandidater.
3. Afstemning.
4. Eventuelt.

Stemmeret og valgbarhed har enhver, der har betalt kontingent til en vælgerforening senest 7 dage før opstillingsmødet, jf. § 5.

Stemmeret forudsætter bopæl i opstillingskredsen, jf. § 8, stk. 19.

Medlemmer, der ønsker at opstille, skal senest 8 dage før meddele dette til kredsbestyrelsens formand i 11. kreds – Slotskredsen, Malene Barkhus, 28 98 27 76, barkhus@frederiksberg.dk, eller kredsbestyrelsens formand i 10. kreds – Falkonerkredsen, Søren Sørensen, 31 53 97 47

Velkommen til Margit Ørsted i Venstre

Venstre Frederiksberg kan i dag sige velkommen til kommunalbestyrelsesmedlem Margit Ørsted som nyt medlem af Venstre.

Margit Ørsted valgte i marts at forlade de konservative og meldte sig som løsgænger i Frederiksbergs Kommunalbestyrelse, og hun har nu brugt den mellemliggende tid til at tænke over sit politiske ståsted.

– Efter moden overvejelse var det egentlig en let beslutning at melde mig ind i Venstre. Jeg er ud af gammel Venstre familie og har også været VU’er. Da jeg flyttede til Frederiksberg var der ikke et VU, så jeg valgte at melde mig ind hos de konservative, fortæller Margit Ørsted.

Margit Ørsted har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1989. Hun har været viceborgmester og har sat sit præg på byens udvikling på bl.a. undervisningområdet. I dag er hun rådmand og medlem af magistraten, medlem af Bolig- og Ejendomsudvalget og Undervisningsudvalget.

Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen består nu af Jan E. Jørgensen, Malene Barkhus og Margit Ørsted.

Pin It on Pinterest