Fatma Øktem debatterer

Fatma Øktem, Venstre

Fatma Øktem, Venstre

Venstre Frederiksberg har i år inviteret medlem af Folketinget, Fatma Øktem, Venstre, til at kommentere den aktuelle politiske situation og lægge op til politisk debat efter Venstre Frederiksbergs generalforsamling den 17. februar 2015 i LaOficina på Suomisvej 4, Frederiksberg C. Alle medlemmer af Venstre Frederiksberg er velkomne til at deltage.

Generalforsamling

Venstre Frederiksberg holder generalforsamling den
17. februar 2015 klokken 19.30
på LaOficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne – fristen for forslag var 1. januar
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne
10. Valg af kandidatbestyrelser
11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne
12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen
13. Valg af to revisorer og suppleanter
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt

Vel mødt

Per Paludan Hansen
Formand

 

Ny bestyrelse bag ny byrådsgruppe

Per Paludan Hansen

Venstrefolkene på Frederiksberg havde svært ved at få armene ned efter kommunalvalget, hvor Venstre gik fra et til to medlemmer af kommunalbestyrelsen. Formanden for Venstre, Per Paludan Hansen, var da også en glad mand, da han på partiets generalforsamling på La Oficina takkede vælgerne for stemmerne og partiets mange aktive for indsatsen.

– Med nyvalg af Malene Barkhus og genvalg af Jan E. Jørgensen har Venstre nu fået sin egen byrådsgruppe og to centrale formandsposter for byudvikling og uddannelse. Kernepunkter for os Venstrefolk, der samtidig kan glæde os over et tæt samarbejde med Liberal Alliance, mente Per Paludan Hansen.

På generalforsamlingen gav Venstres nyvalgte formand for Undervisningudvalget, Malene Barkhus, og skoleborgmester i København, Pia Allerslev, en orientering om skolerformens betydning for de to kommuner. Venstres EU-kandidat i Københavns Storkreds, Sanni Aakjær-Olesen, præsentere valgprogrammet for EU valget den 25. maj.

Nyvalgt til bestyrelsen blev John Christensen, Christine Dal, Peter Fjerring, Gerda Majgaard Jensen og Christian Ohm-Hieronimussen. Formand Per Paludan Hansen, næstformand Jens Hansen og kasserer Frank Stjerne blev genvalgt

Pic 006

Pic 019

Foto: Casper Dyrholm Schrankenmüller

Generalforsamling 2014

Pia Allerslev

Pia Allerslev

Venstre Frederiksberg holder generalforsamling:

Tirsdag den 25. februar kl. 19.30

i La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne – fristen for forslag var 1. januar
a. Behandling af forslag til kommunalpolitisk handlingsprogram
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formænd for kredsbestyrelserne
10. Valg af medlemmer til kredsbestyrelser
11. Valg af suppleanter for kredsbestyrelserne
12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen
13. Valg af to revisorer og suppleanter
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt

Kandidat til Europaparlamentsvalget for Venstre i København og Frederiksberg, Sanni Aakjær-Olesen orienterer om det kommende valg til Europaparlamentet.

Efter generalforsamlingen taler Børne- og ungeborgmester Pia Allerslev, Københavns kommune.

Skuffelse over konservative

Venstre på Frederiksberg holdt forleden det traditionsrige budgetmøde på Frederiksberg Rådhus. I år var der lagt op til ekstra spænding, da det var her rådmand Jan E. Jørgensen ville løfte sløret for temaet i den kommende valgkamp. Selve mødet blev indledt med middag i de smukke lokaler på Belis Bar under rådhuset. Efter spisningen satte Jan E. Jørgensen Venstres medlemmer ind i den usædvanlige situation på Frederiksberg Rådhus, hvor de konservative nu skal vænne sig til, at de ikke længere har det suveræne flertal, fordi to fra den konservative gruppe er hoppet over til Liberal Alliance.

Blandede følelser

I sit oplæg, kom Jan E. Jørgensen blandt andet ind på den uenighed, der er opstået mellem de konservative og Venstre: ”Derfor er det med blandede følelser, at jeg står her og fortæller om det, vi er kommet frem til i budgetforhandlingerne. For på den ene side har vi fået sænket personskatten med 0,3 %, hvilket formentlig er den største skattenedsættelse i Frederiksbergs historie, vi får sænket erhvervslivets dækningsafgift med 25 % og til sidst får vi også sænket taksterne på SFO og klub. Så det kan vi, som liberale, være meget, meget glade for” sagde Jan E. Jørgensen, og fortsatte:

”Men på den anden side er jeg skuffet over, at vi ikke får sænket grundskylden. De konservative her på Frederiksberg har modsat sig partilinjen fra Christiansborg, ved at nægte at sænke grundskylden. Det kunne de ellers have fået flertal for sammen med både Venstre og deres tidligere partikollegaer i Liberal Alliance. I stedet har de valgt at tilfredsstille Morten Jung fra de radikale og kun indføre lettelserne på personskatten og dækningsafgiften”.

Intet er så skidt…

Men man siger jo, at intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og ganske rigtigt fortsatte Jan E. Jørgensen: ”Mange spørger, hvad forskellen er på Venstre og de Konservative. Her er et punkt, som er blevet meget tydeligt nu: Venstre vil sænke grundskylden. Det vil De Konservative ikke. Det kan vi bruge i valgkampen, og det skal vi fremhæve igen og igen”.

Efter oplægget, benyttede medlemmerne sig af muligheden for at stille spørgsmål og diskutere mulighederne, som situationen på rådhuset har åbnet. Herefter holdt formand, Per Paludan Hansen, en tale, hvori han takkede Jan E. Jørgensen for hans mangeårige arbejde for partiet på Frederiksberg, og udtrykte tillid til, at Venstre vil få en god valgkamp med Jan E. Jørgensen i spidsen for et stærkt hold af både kandidater og medlemmer.

Sang og dessert

Efter desserten var spist op, sluttede aftenen på festlig vis med en sang, komponeret til lejligheden af digter og forfatter Asta Noomi Jørgensen, som også sang for.

Pin It on Pinterest