Nye nøgletal fra Kommunerens Landsforening (KL) viser, at de politiske prioriteringer for folkeskolen i Frederiksberg Kommune slår igennem.

Elevernes faglige resultater ved afgangsprøverne i sommer ligger 0,5 procentpoint over resultaterne fra sommeren 2015. Karakter­gen­nemsnittet på Frederiksberg er vokset.

På Frederiksberg undervises eleverne oftere af en lærer med linjefagskompetence set i forhold til landsgennemsnittet, og det er fortsat et område vi skal have fokus på.

I Undervisningsudvalget har vi de senere år haft fokus på overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne og det begynder nu at vise resultater. På Frederiksberg stiger andelen af unge, der 9 måneder efter folkeskolen er i gang med en ungdoms­uddan­nel­se. Også lærernes fravær er for nedadgående.

En vigtig drivkraft bag de faglige resultater og overgangen til ungdomsuddan­nel­serne, er stabilitet i undervisningen. Derfor er det utrolig positivt, at Frederiksberg Kommunes fokus på nedbringelse af sygefraværet, viser så flotte resultater. Med bud­get 2017 har vi vedtaget en incitamentsordning, der belønner skoler der nedbringer lærer­fraværet yderligere og understøtter et fortsat fald i lærernes fravær.

Som formand for Undervisningsudvalget er jeg utrolig glad for, at KL’s nye nøgletal viser, at vores politiske prioriteter skaber grundlag for, at den flotte fremgang for den frederiks­bergske folkeskole fortsætter.

 

Pin It on Pinterest

Share This