Tale ved 1. behandling af budget 2018-2021
Jan E. Jørgensen, (V) formand for By- og Miljøudvalget:

Som katten på vejen er Frederiksberg sin egen – det skal man ikke have boet længe i vores kommune, før man opdager. Af samme grund er Frederiksberg det sted i hovedstaden, hvor allerflest gerne vil bo. Der er ingen grund til at eksperimentere ved vores trygge, smukke, grønne og bæredygtige ”by i byen”.

Det har By- og Miljøudvalget en stor aktie i, og det har da også været et meget spændende år i udvalget. Vi har fået sat gang i den store klimatilpasningsindsats, som i de kommende år vil præge Frederiksberg. Vi har fået vedtaget en ny kommuneplan. Og mange vigtige projekter har været behandlet i udvalget, som f.eks. arbejdet med at etablere et Madkulturens Hus med boliger ovenpå den nye metrostation på Frederiksberg Allé. Vi har taget initiativer, som gør Frederiksberg endnu grønnere. Så når vi er samlet om at få fastlagt Budget 2018 er det med bevidstheden om, at vi gør det godt – og at vi kan gøre det endnu bedre.

Frederiksberg – Danmarks mest cyklende by

Verdens storbyer har tre helt store problemer. Det første problem er klimaforandringerne, som senest har vist sig i Houston i Texas. Sammen med luftforurening udgør CO2 udslip et kæmpe problem. For det andet, så kæmper byerne med fedmeepidemi, borgere med livsstilssygdomme og manglende motion. Og for det tredje, så kæmper byerne med massive trængselsproblemer.

Hvad er så svaret? Jeg kan røbe, at svaret har to hjul, pedaler og saddel. Cyklen – mine damer og herrer – er en stor del af svaret på både trængselsproblemer, klimaproblemer og sundhedsproblemer.

Og som Danmarks – måske verdens – mest cyklende by er Frederiksberg godt rustet til fremtiden.

I By- og Miljøudvalget vil vi forsætte arbejdet med at gøre det endnu mere attraktivt at vælge cyklen. Vi er i fuld gang med at lave cykelstier på samtlige trafikveje, og der er sat penge af til at nå målet om, at vi er færdige med disse veje i 2020. I budgetperioden skal vi bl.a. lave cykelsti på Frederiksberg Allé. Det bliver et stort og vigtigt projekt.

Parkering

Samtidig med, at vi forbedrer forholdene for cyklister, skal vi ikke glemme de øvrige trafikale udfordringer i byen. Man kan nemlig godt elske cyklister uden at hade bilister – og hende, der er bilist om mandagen, hvor det regner, er sandsynligvis cyklist om søndagen, hvor solen skinner. Der skal derfor arbejdes på flere fronter samtidig. Vi arbejder intensivt med at løse udfordringerne med parkering på Frederiksberg. Vi anlægger nye P-pladser – eksempelvis i den nye P-kælder på Langelands Plads. Og en P-screening har vist, at der kan oprettes op imod 1.600 nye P-pladser på Frederiksberg ved at reorganisere parkeringen. Men pladserne kommer ikke af sig selv. Der skal sættes penge af, hvis vi for alvor skal kunne bruge analysen til noget i den virkelige verden.

Desuden så nytænker vi vores parkeringskontrol med nye scanningsbiler. Når vi giver P-vagterne et nyt effektivt våben mod P-snyderne, så udnytter vi de eksisterende parkeringspladser mere effektivt, så det bliver nemmere for borgerne at finde plads til at parkere bilen. Vi er også i fuld gang med såkaldte ”smart-city-løsninger” med sensorer og kameraer, som skal gøre det nemmere at finde en plads til sin bil.

CO2-udledning og klimatilpasning.

Vi ser i disse dage billeder af oversvømmede bydele i Houston. Det bør minde os alle sammen om, hvor vigtig vores klimatilpasningsindsats er. Vi har allerede gennemført en række projekter med f.eks. klimaveje, der kan tilbageholde vandet, så det ikke løber ned og oversvømmer kloakkerne. Og nu er vi ved at være klar med de større projekter, f.eks. på Jens Jessensvej, hvor vi laver kunstgræsbaner og klimatilpasning på én gang. Der bliver mange projekter at tage stilling til de kommende år. F.eks. projektet ved Skt. Jørgens sø, som vi skal lave i samarbejde med Københavns Kommune. Det projekt alene har potentialet til at tilbageholde 50.000 kubikmeter vand og er dermed det største enkeltprojekt i indsatsen mod skybrud.

Vi har også fastsat et ambitiøst mål for Frederiksberg for at begrænse klimapåvirkningerne: Kommunen skal være CO2 neutralt i 2035. Og kommunens grønne regnskab viser, at det går den rigtige vej. Siden 2005 er der på Frederiksberg sket et fald på 50 % i CO2-udledningen pr. indbygger. Jeg gentager: 50 %. Altså en halvering – for dem, der måske ikke er så stive til procentregning. Det er rigtig godt gået. Og vi skal videre. Også her er cykeltrafikken stærk. Jo flere bilister vi kan få over på cyklen, jo større bidrag i forhold til at opnå vores målsætninger på klimaområdet.

Hovedstadens grønne hjerte

Frederiksberg er kendt for at være tryg og pæn. Vi lægger stor vægt på at holde byen ren og bekæmpe graffiti. Og det virker. De seneste affalds- og graffitimålinger viser tydelig fremgang. Der bliver mindre affald på gaderne og mindre graffiti på husmurene. Det giver tryghed og velvære. Det skal der fortsat være fokus på.
I By- og Miljøudvalget har vi også beskæftiget os med, hvordan Frederiksberg kan blive endnu grønnere, bl.a. ved at plante flere træer. Og der er også plantet flere nye blomster i mange farver. Vi har også set på, hvordan bygningerne kan begrønnes. Det vil kunne styrke Frederiksbergs identitet som ’Hovedstadens grønne hjerte’.

Mange nye spændende projekter

I By- og Miljøudvalget har vi i et bredt og konstruktivt samarbejde. Senest har vi arbejdet med en række projekter, der sætter rammerne for, hvordan Frederiksberg udvikles de kommende år. Vi har en ny kommuneplan, og en ny arkitekturpolitik, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget. Vi har sat gang i en ny helhedsplan for pladsen bag rådhuset, og der er vedtaget en ny lokalplan for Falkoner Centeret – blot for at nævne et par tiltag. Og så står vi over for en kolossalt spændende udvikling af vores by, når Metrocityringen åbner i sommeren 2019 og ændrer hele måden, vi bevæger os gennem vores hovedstad på. Det bliver intet mindre end en revolution. Mange års byggearbejde kulminerer nu. Vi har for længe siden sat penge af til at gøre de frederiksbergske metrostationer til noget særligt – bl.a. med overdækkede rulletrapper helt op til gadeniveau og optimale forhold for cykler ved knudepunktet ved Frederiksberg Station. Men vi stopper ikke der. Det lykkedes at få staten og Københavns Kommune med på, at grave den nye metrostation ved Ny Ellebjerg ned. En løsning, jeg personligt er stolt over kom i hus, fordi det giver mulighed for, at den linje, der i 2023 når fra City til Sydhavnen kan køre videre – op over Valby og Frederiksberg langs Fasanvej til Bispebjerg. Den mulighed undersøger vi nu nærmere, og det er et et godt eksempel på, at vi både har det lange og det korte lys på i vores arbejde.

I den kommende weekend skal vi på baggrund af alle disse planer, politikker og visioner lægge os fast på, hvordan Frederiksberg Kommunes budget skal se ud i 2018 og frem til 2021. Som formand for By- og Miljøudvalget glæder jeg mig til at være med til at definere, hvordan fremtidens Frederiksberg skal se ud. For Frederiksberg skal være noget særligt – nu og i fremtiden.

Men uden samarbejde går det ikke.

Og derfor vil jeg godt sige tak til mine kollegaer i By- og Miljøudvalget. Fra alle partiers side gøres der et stort stykke arbejde, og jeg er slet ikke i tvivl om, at alle arbejder for at få det bedste frem i vores by. Så kan vi være uenige om, hvad der vil være de bedste løsninger, men kærligheden til Frederiksberg er jeg slet ikke i tvivl om, at vi alle deler.

Og engagementet i Frederiksberg er også noget, som vores embedsmænd har helt inde under huden – selv om nogle af dem bor uden for Frederiksberg. Tak for det kæmpe arbejde, der udføres dagligt af jer, men også af skraldemændene, som jeg har været med på arbejde, af parkeringsvagterne, der ikke er de mest populære i verden, men som vi jo slet ikke kunne undvære, af gartnerne og gadefejerne, hk’erne og akademikerne og rådhusbetjentene og brandmændene og– ja tak til alle i hele By- og Miljøområdet og i hele kommunen.

Pin It on Pinterest

Share This