Generalforsamling i Venstre Frederiksberg

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 i La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold.
 4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber.
 5. Behandling af indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen vedr. procedurer i forbindelse med kommunalvalget i 2021: Valgprogram:
  Bestyrelsen udarbejder et valgprogram, der forelægges til vedtagelse på generalforsamlingen i 2021. Bestyrelsen vil via medlemsarrangementer inddrage medlemmerne i valgprogrammets tilblivelse. Opstilling, m.m.
  Venstre Frederiksberg opstiller kandidater til kommunalvalget 2021 på én kandidatliste. Opstillingen foregår på opstillingsmøde, der holdes inden udgangen af april måned 2021. Bestyrelsen bemyndiges til at tilrettelægge opstillingsmødet, samt til at opstille yderligere kandidater efter opstillingsmødet. Disse kandidater placeres på opstillingslisten efter de kandidater, der er opstillet på opstillingsmødet. Venstres kandidater opstilles sideordnet. Formanden for Venstre Frederiksberg bemyndiges til, sammen med Venstres politiske leder på rådhuset, at indgå valgforbund.
 6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne.
 10. Valg af kandidatbestyrelser.
 11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne.
 12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen.
 13. Valg af to revisorer og suppleanter
 14. Valg af delegerede til landsmødet.
 15. Eventuelt.

Opstilling af folketingskandidater:

I forlængelse af generalforsamlingen gennemfører de to kredsorganisationer opstilling af folketingskandidat efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Opstilling af folketingskandidat.
 3. Eventuelt.

Pin It on Pinterest

Share This