Et nyt skoleår er godt i gang. Sommerferien er for længst lagt bag os, og nu venter der eleverne masser af ny viden på skolebænken. Derudover står et kommunalvalg i november for døren – det er en god anledning til at diskutere, hvad vi på Frederiksberg vil med vores folkeskole.

Jeg synes, at folkeskolerne på Frederiksberg skal give mere plads til den internationale dimension i undervisningen. Det vil sige styrket fokus på fremmedsprog og kendskab til andre lande og kulturer. Alt sammen færdigheder, der skal ruste eleverne til en fremtid, hvor arbejdsmarked og samfundsforhold i stadig højere grad fungerer på tværs af landegrænser, og globaliseringen stiller nye krav til vores kvalifikationer.

Undervisningsministeriets målsætning fra 2003, om at alle børn i løbet af deres skoletid skal deltage i mindst ét internationalt udvekslingsprojekt, skal støves af og inden for de kommende år gøres til praksis i Frederiksbergs folkeskoler.

Jeg husker fra min egen skoletid to rejser til henholdsvis Norge og Sydslesvig som noget af det bedste og mest lærerige fra de år.

Den hidtidige indsats på Frederiksberg har i for høj grad haft karakter af gode intentioner og derfor været overladt til enkelte ildsjæle og lærere, der af egen lyst har ønsket at tage udfordringen op frem for et samlet og systematisk arbejde i vores skoler. Derudover har området givetvist ikke været tilstrækkeligt tilgodeset rent økonomisk. Men det er stadig lige vigtigt, og Frederiksberg bør være foregangskommune ved at prioritere skolernes internationale arbejde, også med de nødvendige ressourcer.

Peter Fjerring

Pin It on Pinterest

Share This