Venstre, Konservative og Radikale Venstre nåede den 8. september 2013 til enighed om et budgetforslag for 2014, som nedsætter både SFO-takster, personskat og dækningsafgiften for erhvervslivet, og som samtidig forbedrer den kommunale service.

Forligspartierne ønsker at nedsætte personskatten med 0,3 pct., hvilket vil være den største skattenedsættelse på Frederiksberg i nyere tid. Samtidig nedsættes det såkaldte dækningsbidrag på erhvervsejendomme med 25 % – fra 8 til 6 promille. Der er tale om særskat på erhvervslivet, og en sænkning vil give det lokale erhvervsliv en saltvandsindsprøjtning, som vil være med til at skabe lokale arbejdspladser.

Samtidig nedsættes taksterne i klub og SFO for børnefamilierne.

Grundskylden bliver der imidlertid ikke rørt ved, fordi hverken Radikale eller Konservative var villige til at sænke denne skat. Der er tale om en skat, der er steget voldsomt de senere år og som også vil stige i årene fremover. Det er ikke kommunens skyld, at disse ejendomsskatter stiger, da det skyldes ændrede vurderinger og et efterslæb. Kommunen havde imidlertid kunnet sørge for, at boligskatterne holdt sig i ro ved at sænke grundskyldspromillen.

Venstre står uden for den del af forliget og fremsætter sit eget forslag om en sænkelse af grundskyldspromillen, som vi håber, at Liberal Alliance vil støtte. Vi er skuffede over, at De Konservative har valgt side til fordel for De Radikale, men vi er ikke så skuffede, at det medfører, at vi stiller os uden for indflydelse. Vi er derfor blevet siddende til forhandlingerne om resten af budgettet og har fået mange liberale mærkesager gennemført.

Skat

Frederiksberg er blandt Danmarks mest effektive og veldrevne kommuner, hvilket har betydet, at vi i de senere år har opbygget en stor kassebeholdning,  ligesom vi har overskud på driften. Vi har derfor valgt, at borgerne på Frederiksberg skal have nogle af deres egne penge tilbage i form af en personskattelettelse på 0,3 pct.

Gæld

Frederiksberg er en vækstkommune, som bl.a. har investeret i metro og ældreboliger. Vi har derfor gæld. Men denne gæld afvikles i et hurtigt tempo, så vi om 5 år ligger på gennemnittet i en dansk kommune. Vi har meget billige SWAP-lån, og derfor vil en ekstraordinær gældsafvikling være økonomisk uansvarlig, da det vil koste et kurs- og rentetab. Derfor ønsker vi en fortsættelse af den nuværende hurtige afvikling af gælden, og vi optager ikke nye lån, bortset fra til ældreboliger, for dem skal vi ifølge lovgivningen lånefinansiere.

Den parlamentariske situation

Som man har kunnet se i pressen, har to af medlemmerne af den konservative gruppe valgt at skifte parti til Liberal Alliance. Det har gjort, at partierne V, C og B ikke længere har flertal, da vi tilsammen kun råder over 12 mandater ud af 25. Venstre og Liberal Alliance ser ens på spørgsmålet om grundskyld, og hvis De Konservative havde valgt at indtage samme synspunkt som os, ville der have været flertal for at sænke grundskyldspromillen. I stedet står vi nu i en situation, hvor der ikke bliver gjort noget ved grundskyldspromillen, og hvor der heller ikke er et flertal bag budgettet. Der skal således stemmes om hvert enkelt punkt for sig uden at man på forhånd kan vide, om der er flertal for de enkelte deleelementer.

Det bliver således en meget spændende 2. behandling af budgettet. At problemet er opstået, skyldes De Konservative. At problemet ikke er blevet løst, skyldes ligeledes De Konservative.

Det er ret utilfredsstillende, men det ændrer dog ikke ved, at Venstre er særdeles tilfredse med resultatet af budgetforhandlingerne – på nær grundskylden. Nu må vi se, om budgettet bliver vedtaget.

Pin It on Pinterest

Share This