Venstre vil ikke lukke skovbørnehaver

Venstre på Frederiksberg er gået over kommunegrænsen til partifællerne på Københavns Rådhus, og sammen har de fundet en løsning på problemet med for få børn på Frederiksberg til for mange pladser i daginstitutionerne.

Venstres viceborgmester Jan E. Jørgensen forklarer løsningen på denne måde: ”Københavns kommune har det stik modsatte problem – de har for mange børn til for få pladser – så hvis de nu fik passet nogle af deres børn på Frederiksberg i stedet for dyre, midlertidige pavillonløsninger, så kan vi løse to problemer på én gang. Vi behøver ikke lukke en eneste skovbørnehave – og København kan slippe for at bruge en masse penge på dårlige lappeløsninger. Vinderne bliver børnene og deres forældre.”

Ifølge næstformanden i børne- og ungdomsudvalget på Københavns Rådhus, Jens Kristian Lütken fra Venstre, så skal københavnerne stille pavilloner op til hele 91 daginstitutionsgrupper – de 52 skal etableres allerede inden udgangen af 2018.

Frederiksberg har en overkapacitet på ca. 450 pladser, men Københavns Kommune mangler endnu flere pladser, så regnestykket går op. Forslaget fra Venstre i København og Frederiksberg går i al sin enkelhed ud på, at Frederiksberg åbner sine ventelister for børn fra andre kommuner, og at de to kommuner sammen gør opmærksom på, at man kan få passet sit barn på Frederiksberg, selv om man bor i Københavns kommune. Det kan eksempelvis ske via pladsanvisningen i København.

”Vores daginstitutioner er mindst lige så gode som dem i København – og samtidig er de lidt billigere – så jeg er slet ikke bekymret for, at vi vil kunne få fyldt de tomme pladser op med nogle søde børn fra København. Samtidig skal man huske, at vi inden for en kortere årrække får brug for flere pladser igen, når der åbner op til 700 boliger på hospitalsgrunden. Det skulle være mærkeligt, om de ikke også får børn”, slutter Jan E. Jørgensen.

Globalt udsyn i Frederiksberg-skoler

Et nyt skoleår er godt i gang. Sommerferien er for længst lagt bag os, og nu venter der eleverne masser af ny viden på skolebænken. Derudover står et kommunalvalg i november for døren – det er en god anledning til at diskutere, hvad vi på Frederiksberg vil med vores folkeskole.

Jeg synes, at folkeskolerne på Frederiksberg skal give mere plads til den internationale dimension i undervisningen. Det vil sige styrket fokus på fremmedsprog og kendskab til andre lande og kulturer. Alt sammen færdigheder, der skal ruste eleverne til en fremtid, hvor arbejdsmarked og samfundsforhold i stadig højere grad fungerer på tværs af landegrænser, og globaliseringen stiller nye krav til vores kvalifikationer.

Undervisningsministeriets målsætning fra 2003, om at alle børn i løbet af deres skoletid skal deltage i mindst ét internationalt udvekslingsprojekt, skal støves af og inden for de kommende år gøres til praksis i Frederiksbergs folkeskoler.

Jeg husker fra min egen skoletid to rejser til henholdsvis Norge og Sydslesvig som noget af det bedste og mest lærerige fra de år.

Den hidtidige indsats på Frederiksberg har i for høj grad haft karakter af gode intentioner og derfor været overladt til enkelte ildsjæle og lærere, der af egen lyst har ønsket at tage udfordringen op frem for et samlet og systematisk arbejde i vores skoler. Derudover har området givetvist ikke været tilstrækkeligt tilgodeset rent økonomisk. Men det er stadig lige vigtigt, og Frederiksberg bør være foregangskommune ved at prioritere skolernes internationale arbejde, også med de nødvendige ressourcer.

Peter Fjerring

Pin It on Pinterest

Share This