Venstres budgettale 2019, viceborgmester Jan E. Jørgensen:

Nej til lukning af skovbørnehaver

Venstre vil ikke være med til at lukke daginstitutioner på Frederiksberg. Hverken skovbørnehaver eller andre daginstitutioner. Vi vil slet ikke forholde os til, om den ene eller anden institution skal lukke, for vi synes ikke, at der skal lukkes institutioner overhovedet. Vi kan godt forstå, at det er dårlig økonomi at have mere end 400 tomme pladser, selvom institutionerne jo ikke får personaleressourcer til børn, de ikke passer. Men i stedet for at lukke de tomme pladser, så foreslår vi, at vi fylder pladserne op med børn fra København.

I vores omegnskommune har de nemlig det modsatte problem af os. De har for mange børn til for få plads. Deres løsninger er lappeløsninger, hvor der opstilles omtrent 600 pavilloner til ca. 200 børnegrupper. Det koster 1 million kr. i runde tal pr. børnegruppe. Det er jo ren Ebberød Bank at åbne pladser i den ene kommune og lukke dem i nabokommunen, når afstandene er, som de er. Derfor foreslår vi i Venstre, at vi åbner vores ventelister for børn fra København, så vi slipper for at lukke vores daginstitutioner, og så vi samtidigt kan hjælpe børnefamilierne fra København. Vores daginstitutioner er mindst lige så gode som dem i København – og de er oven i købet lidt billigere – så jeg er slet ikke i tvivl om, at pladserne ville blive revet væk – hvis muligheden var der, og hvis forældrene aktivt blev informereret om, at de havde den mulighed. Pladsanvisningen i København skal simpelthen fortælle, at man kan få sit barn passet på Frederiksberg.

Samtidigt risikerer vi bittert at fortryde, hvis vi begynder at lukke vores daginstitutioner. Inden for forholdsvis få år får vi nemlig brug for pladserne igen. Der kommer omtrent 700 boliger på hospitalsgrunden – dem der flytter ind får børn – og børnene skal passes. Jeg er med på, at man fra forvaltningens side har forsøgt at tage højde for nybyggerier, men jeg har efterhånden været med så længe, at jeg har opbygget en vis skepsis over for befolkningsprognoserne – de har tidligere vist sig at ændre sig – det er ikke længe siden, at forvaltningen vurderede, at vi havde brug for flere – ikke færre – daginstitutioner. Vi fik i sidste øjeblik standset en helt ny daginstitution på Rahbeks Allé, som der pludselig ikke var brug for alligevel. Jeg kan slet ikke bære tanken om, at vi om få år gik i gang med panikløsninger som dem, vi ser i København lige nu.

Flere indtægter i stedet for flere udgifter

I Venstre har vi i øvrigt også en god idé til, hvordan vi kan undgå de fleste af besparelserne på folkeskoleområdet. I stedet for at spare på udgifterne, så kan vi øge indtægterne. I de normalklasser, hvor der i dag sidder forholdsvis få børn, kunne vi sælge overskudskapaciteten til børn fra Københavns Kommune. Vores skoler er gode og attraktive – det vil de også være for børn fra omegnskommunen. Hvert barn, der kommer ind, vil være en ren overskudsforretning, og måske kunne man arbejde med en model, hvor den enkelte skole fik lov til at beholde halvdelen af indtægten.

En uvildig kommunal ombudsmand

Nu skal det hele ikke handle om børn, selvom det er et vigtigt emne. En gammel mærkesag for Venstre er ønsket om en kommunal ombudsmand. Vi stillede forslag om det for første gang for 20 år siden – men vi var forud for vores tid. Nu er der flere og flere, der kan se behovet, og derfor har vi støvet idéen af med det håb, at det i år kan blive til virkelighed. Vi må desværre se i øjnene, at der er enkelte borgere, som ikke har tillid til, at de får en ordentlig behandling af kommunen. Jeg mener ikke, at de alle sammen har ret – men jeg kan ikke afvise, at nogle af dem kan have ret. Det vil give en tryghed – både for den enkelte borger og for kommunalbestyrelsen – med en uafhængig kontrolinstans.

Lav skat og lav grundskyld

En anden af Venstres mærkesager er lave skatter og lav grundskyld. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi bruger hver en krone fornuftigt. Derfor skal vi undersøge, om private leverandører kan levere ydelserne lige så godt, men billigere end kommunen selv. Eller for den sags skyld til samme pris, men med en endnu bedre kvalitet. En kommune er ikke en velfærdsfabrik, der selv skal producere samtlige velfærdsydelser. Vi er en indkøbsforening, der skal købe velfærdsydelserne der, hvor vi får mest for pengene. Det kan sagtens være, at den mest fornuftige løsning på en opgave er kommunal produktion – men vi ved det kun, hvis vi spørger, om andre kan levere ydelsen billigere, end vi selv kan producere den.

Vi er til for borgerne – og vores egne ambitioner om at stå i spidsen og være chef for en masse medarbejdere må aldrig overskygge det væsentlige – nemlig at få mest mulig kvalitet for færrest mulige kroner og ører. Derfor er det dybt bekymrende, at den andel af de kommunale serviceydelser, der har været sendt i udbud, er faldende – og ikke stigende, som vi ellers er blevet enige om i vores tidligere mange budgetforlig. Det er ikke godt nok, og diverse forklaringer om den store andel af privat selvejende daginstitutioner og plejehjem i kommunen er og bliver bortforklaringer. Der er intet nyt i, at vi har mange privat selvejende institutioner – det havde vi også, da vi indgik aftalen om at sende flere opgaver i udbud. Og de mange privat selvejende institutioner har aldrig været sendt i udbud. De får lige så mange penge som de kommunale institutioner, og vi aner ikke, om de reelt kunne gøre det billigere.

Flere parkeringspladser

Vi ved til gengæld, at vi fremover ikke får lov til at beholde lige så mange af de penge, som vi indkræver fra bilisterne i form af beboerlicenser, parkeringslicenser og parkeringsafgifter. I forvejen tjener vi ikke penge på vores parkeringsordning – sidste år tabte vi faktisk penge på ordningen. Det er svært at forsvare, at vi skal tabe mange penge på parkeringsordningen, og det er næppe en mulighed helt at droppe kontrollen, da der ellers bliver parkeringskaos. Derfor vil vi være åbne over for at sætte priserne lidt op for at kompensere for de penge, vi mister. Vi vil jo også gerne etablere flere parkeringspladser på Frederiksberg, og det vil være helt rimeligt, hvis bilisterne er med til finansiere det. Venstre har fået etableret mere end 200 pladser på terræn i år, og vi ønsker lige så mange parkeringspladser til næste år.

Har vi stadig råd til kultur- og musikskolen?

Venstre vil godt drøfte, om vi har stadig har råd til den ambitiøse kultur- og musikskole ved det gamle radiohus. Ideen er god – men vores økonomiske situation er desværre en helt anden end den var, da vi indgik aftalen.

Hjælp til børn af misbrugere

Til gengæld så skal vi have råd til at hjælpe de børn, som har rigtige problemer – alvorlige problemer. Problemer, som får alt andet til at blegne. Problemer, der ikke handler om, at man skal passes et andet sted end i den sædvanlige børnehave de tre dage før påske. Jeg tænker på de børn, der vokser op med en far eller en mor, der drikker alt for meget eller er stofmisbruger, og som har brug for hjælp til at komme videre i livet. Vi har indgået en samarbejdsaftale med den private organisation TUBA, som imidlertid har lange ventelister. De har brug for en større bevilling. Alkoholikeren og stofmisbrugeren har behandlingsgaranti – og det er fint – men deres børn, som er ofre for forældrenes misbrug – har ingen garanti. Det kan vi ikke være bekendt.

Også her sætter vi i Venstre mennesket frem for systemet.

Pin It on Pinterest

Share This