Gang på gang har det lydt. At Danmark har brug for, at flere iværksættere udvikler sig og går fra at være micro-firmaer til at blive ”rigtige” virksomheder med mange ansatte og en god bundlinje. Derfor er det godt nyt, at et online tøjrenseri, der blandt andet dækker Frederiksberg, er i hastig fremgang.

På Venstres konference om vilkårene for Frederiksbergs iværksættere, som blev holdt i april, holdt Arash Rahimi et oplæg om perspektiverne for fremtidens tøjrenseri, hvor man indskriver sit tøj til rensning online. Tøjet bliver herefter både hentet og bragt på ens privat- eller firmaadresse. En ydelse, der er en hastig stigende efterspørgsel efter og som leveres til priser, der kan konkurrere med traditionelle renserier.

I april repræsenterede Arash Rahimi sin virksomhed JustCleaners, som efterfølgende er gået sammen et andet tilsvarende online renseri. Det det fusionerede firma hedder JetClean.

Målet med det nye og større renseri er at dække en bredere geografi. Firmaet har lagt ud med Frederiksberg og København, næste mål er hele hovedstaden og Nordsjælland, og på sigt kan også Sydsverige og Jylland komme på tale. Derudover har JetClean fået en ny og mere sofistikeret it-platform, der automatiserer mange af de funktioner, der tidligere blev udført manuelt. Arash Rahimi udgør sammen med Stefan Pehrsson ledelsesteamet i JetClean.

Pin It on Pinterest

Share This