Frederiksberg Hospital

Hvad er det vigtigste spørgsmål i forbindelse med novembers kommunalvalg på Frederiksberg?

Efter min mening er det den fremtidige anvendelse af Frederiksberg Hospital.

Om få år slutter en æra på Frederiksberg, når vores over 110 år gamle hospital lukker og flytter aktiviteterne til Bispebjerg. I den kommende valgperiode (2018-2021) bliver det besluttet, hvad vi fremover skal bruge hospitalsområdet til.

På Frederiksberg udgør vores hospital nærmest en hel bydel med mange, forskelligartede bygninger og grønne områder. Region Hovedstaden, der ejer området, ønsker at sælge Frederiksberg Hospital, på nær de lokaler der skal rumme et psykiatrisk center. Det ligger næppe i kortene, at Frederiksberg Kommune skal købe de mange bygninger, men kommunen har indflydelse på deres anvendelse ved at stille specifikke krav i lokalplaner. Hospitalsområdets fremtid bliver således kommunens vigtigste byudviklingsprojekt i de kommende år.

Jeg mener, at stedet for at lade en ejendomsudvikler omdanne Frederiksberg Hospital til ejerboliger kunne området bruges til udvikle nogle af de faciliteter, vi behøver for at gøre Frederiksberg til et endnu bedre sted. Det kunne være et iværksætterhus med et inspirerende miljø for nye virksomheder eller det kunne være et sundhedshus for læger, tandlæger, speciallæger, fysioterapeuter og andre erhvervsdrivende inden for sund livsstil. Det kunne være ungdomsboliger, ældreboliger, sportsfaciliteter eller noget helt andet.

Mulighederne er mange, men det allervigtigste, synes jeg, er faktisk, at hospitalsområdets fremtid bliver en beslutningsproces, hvor forskellige gode kræfter bliver inddraget mest muligt. Og hvor det ikke i for høj grad bliver et kommunalt projekt, men borgernes, foreningernes og erhvervslivets projekt.

Pin It on Pinterest

Share This