Den årlige generalforsamling i Venstre, Frederiksberg holdes tirsdag den 23. februar kl. 19.00 på La Oficina, Suomisvej 4, Frederiksberg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold
4. Fremlæggelse af og godkendelse af regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag. Herunder behandling af forslag fra bestyrelsen om tilrettelæggelse af foreningens aktiviteter op mod kommunalvalg 2017.
6. Fremlæggelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for næste år
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af formænd for kandidatbestyrelserne
10. Valg af kandidatbestyrelser
11. Valg af suppleanter for kandidatbestyrelserne
12. Valg af repræsentant til Regionsbestyrelsen
13. Valg af to revisorer og suppleanter
14. Valg af delegerede til landsmødet
15. Eventuelt

Opstillingsmøder

I forbindelse med generalforsamlingen holder de to kredsorganisationer opstillingsmøder.
For begge kredse er dagsordenen:

1. Valg af dirigent
2. Præsentation af kandidater.
3. Afstemning.
4. Eventuelt.

Stemmeret og valgbarhed har enhver, der har betalt kontingent til en vælgerforening senest 7 dage før opstillingsmødet, jf. § 5.

Stemmeret forudsætter bopæl i opstillingskredsen, jf. § 8, stk. 19.

Medlemmer, der ønsker at opstille, skal senest 8 dage før meddele dette til kredsbestyrelsens formand i 11. kreds – Slotskredsen, Malene Barkhus, 28 98 27 76, barkhus@frederiksberg.dk, eller kredsbestyrelsens formand i 10. kreds – Falkonerkredsen, Søren Sørensen, 31 53 97 47

Pin It on Pinterest

Share This