Jens jørgen nohns bay

Kandidat til Region Hovedstaden

E-mail: [email protected]

Telefon: 23 84 38 73


Jeg er uddannet boghandler, tidligere garder, har drevet hotel i Berlin og er nu i gang med at uddanne mig til Social- og sundhedsassistent på SOSU H i København. 

I min fritid arbejder jeg b.la. på et plejehjem for borger med demens i Valby. 

Jeg stiller op til Regionsrådsvalget da jeg brænder for det sundhedspolitiske, specielt på det psykiatriske område, hvor der er meget vi kan gøre bedre, specielt inden for børne-og ungepsykiatrien.

Jeg vil varetage dine interesser i Regionen og blandt andet arbejde for en sammenhængende region, hvor de vedtagende politikker er til gavn for borgerne og ikke systemet.

Jeg er et aktivt engageret menneske, er gift og bor på Frederiksberg.